İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı
 
 
TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU
  
KABUL TARİHİ : 17/10/1983
KANUN NO : 2925
 
RESMİ G.TARİHİ : 20/10/1983
RESMİ G. NO : 18197
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 22-1
DÜSTUR SAYFA : 0763
 
 
BİRİNCİ KISIM
GENEL HÜKÜMLER
Madde   1 : AMAÇ   
Madde   2 : KAPSAM  
Madde   3 : TANIMLAR 
Madde   4 : SİGORTALI SAYILMAYANLAR  
Madde   5 : SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI  
Madde   6 : SİGORTALILIĞIN SONA ERMESİ VE KESİNTİYE UĞRAMASI 
İKİNCİ KISIM
SİGORTA YARDIMLARI
BİRİNCİ BÖLÜM
İŞ KAZALARI İLE MESLEK HASTALIKLARI SİGORTASI
Madde   7 : SAĞLANAN YARDIMLAR  
Madde   8 : SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİNE HAK KAZANMA  
Madde   9 : SÜREKLİ İŞGÖREMEZLİK GELİRİNİN HESAPLANMASI  
Madde 10 : İŞ KAZASINI BİLDİRME VE HEKİM TAVSİYELERİNE UYMAZLIK  
Madde 11 : EŞ VE ÇOCUKLARA GELİR BAĞLANMASI  
Madde 12 : BAĞLANAN GELİRİN KESİLMESİ 
İKİNCİ BÖLÜM
HASTALIK SİGORTASI
Madde 13 : SAĞLANAN YARDIMLAR  
Madde 14 : SAĞLIK YARDIMLARININ KAPSAMI VE YARARLANMA ŞARTLARI   
Madde 15 : SAĞLIK YARDIMLARININ SÜRESİ  
Madde 16 : EŞ VE ÇOCUKLARA SAĞLIK YARDIMI YAPILMASI  
Madde 17 : GELİR VE AYLIK ALMAKTA OLANLAR İLE AİLE BİREYLERİNE SAĞLIK YARDIMI YAPILMASI 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
MALULLÜK SİGORTASI 
Madde 18 : MALULLÜK AYLIĞININ HESAPLANMASI 
Madde 19 : MALULLÜK AYLIĞININ KESİLMESİ VE YENİDEN BAĞLANMASI  
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
YAŞLILIK SİGORTASI 
Madde 20 : YAŞLILIK AYLIĞINDAN YARARLANMA ŞARTLARI 
Madde 21 : YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMASI  
Madde 22 : AYLIĞIN BAŞLANGICI  
Madde 23 : AYLIĞIN KESİLMESİ VE YENİDEN BAĞLANMASI   
Madde 24 : TOPTAN ÖDEME 
BEŞİNCİ BÖLÜM
ÖLÜM SİGORTASI 
Madde 25 : SAĞLANAN YARDIMLAR  
Madde 26 : ÖLÜM SİGORTASINDAN AYLIK BAĞLAMA ŞARTLARI   
Madde 27 : ÖLÜM AYLIĞININ HESAPLANMASI  
Madde 28 : EŞ VE ÇOCUKLARA AYLIK BAĞLANMASI, KESİLMESİ VE YENİDEN BAĞLANMASI  
Madde 29 : TOPTAN ÖDEME  
Madde 30 : PRİM ALINMASI   
Madde 31 : PRİME ESAS ALINACAK KAZANÇ  
Madde 32 : PRİM ÖDEMEYE ESAS ALINACAK GÜN SAYISI   
Madde 33 : PRİM ÖDENMESİ  
Madde 34 : ÖDENMEYEN PRİMLER İÇİN KURUMCA DÜZENLENECEK BELGELER 
DÖRDÜNCÜ KISIM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 35 : SİGORTALININ GEÇİNDİRMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU KİMSELER 
Madde 36 : YÖNETMELİKLER
Madde 37 : GÖSTERGE TESPİT TABLOSU  
Madde 38 : HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ  
Madde 39 : BU KANUNDA AKSİNE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLERDE UYGULANACAK MADDELER  
Madde 40 : KANUNUN UYGULANMASI   
Geçici Madde : 
Madde 41 : YÜRÜRLÜK 
Madde 42 : YÜRÜTME