belediye ve imar mevzuatı
 
 
BOĞAZİÇİ KANUNU
    
KABUL TARİHİ : 18/11/1983
KANUN NO : 2960
 
RESMİG.TARİHİ : 22/11/1983
RESMİ G. NO : 18229
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 22-1
DÜSTUR SAYFA : 0970
 
 
BİRİNCİ KISIM
GENEL HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, TANIMLAR
Madde   1 :AMAÇ  
Madde   2 :TANIMLAR
İKİNCİ BÖLÜM
GENEL ESASLAR, ORMAN ALANLARI, YEŞİL SAHALAR
Madde   3 :GENEL ESASLAR  
Madde   4 :ORMAN ALANLARI  
Madde   5 :YEŞİL ALANLAR
İKİNCİ KISIM
ORGANLAR VE UYGULAMA HÜKÜMLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM
ORGANLAR
Madde   6 :KURULUŞ  
Madde   7 :BOĞAZİÇİ İMAR YÜKSEK KOORDİNASYON KURULU  
Madde   8 :BOĞAZİÇİ İMAR İDARE HEYETİ  
Madde   9 :BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ
İKİNCİ BÖLÜM
PLANLAR VE İMAR UYGULAMALARI
Madde 10 :İMAR PLANLARININ YAPILMASI, ONAYI VE TADİLİ  
Madde 11 :YAPININ DENETİMİ 
Madde 12 :KULLANILAN YAPININ DENETİMİ  
Madde 13 :YIKIM İŞLERİ 
ÜÇÜNCÜ KISIM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
MALİ HÜKÜMLER
Madde 14 :BÜTÇE 
Madde 15 :GELİRLER 
Madde 16 :GELİRLERİN TAHSİLİ 
Madde 17 :MUAFİYET
İKİNCİ BÖLÜM
CEZALAR
Madde 18 :CEZA HÜKÜMLERİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DİĞER HÜKÜMLER
Madde 19 :ASKERİ İHTİYAÇLAR 
Madde 20 :UYGULANMAYACAK HÜKÜMLER 
Madde 21 :TÜZÜK VE YÖNETMELİK 
Geçici Madde  1 : 
Geçici Madde  2 : 
Geçici Madde  3 : 
Geçici Madde  4 : 
Geçici Madde  5 : 
Geçici Madde  6 : 
Geçici Madde  7 : 
Geçici Madde  8 : 
Geçici Madde  9 : 
Geçici Madde 10 : 
Geçici Madde 11 : 
Geçici Madde 12 : 
Geçici Madde 13 : 
Madde 22 :YÜRÜRLÜK 
Madde 23 :YÜRÜTME