İş Mevzuatı  
 1475 SAYILI İŞ KANUNUNUN 29/7/1983 TARİHLİ VE 2869 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 64 ÜNCÜ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
 
KABUL TARİHİ : 29/11/1983
KANUN NO : 2965
 
RESMİ G.TARİHİ : 30/11/1983
RESMİ G. NO : 18237 Mük.
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 22-1
DÜSTUR SAYFA : 0985
 
 
 
Madde 1 :
Madde 2 : 
Madde 3 :