belediye ve imar mevzuatı  
 
MAHALİ İDARELER İLE MAHALLE MUHTARLIKLARI VE İHTİYAR HEYETLERİ SEÇİMİ HAKKINDA KANUN
 
KABUL TARİHİ : 18/01/1984
KANUN NO : 2972
 
RESMİ G.TARİHİ : 18/01/1984
RESMİ G. NO : 18285
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 23-1
DÜSTUR SAYFA : 0004
 
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Madde  1 :AMAÇ VE KAPSAM 
Madde  2 :SEÇİM SİSTEMİ VE USULÜ 
Madde  3 :SEÇİM ÇEVRESİ 
Madde  4 :BÜYÜK ŞEHİRLERDEKİ SEÇİM ÇEVRESİ 
Madde  5 :SEÇİLECEK ÜYE SAYISI 
Madde  6 :BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNE KATILACAK ÜYE SAYISI 
Madde  7 :TESBİT VE İLAN 
Madde  8 :SEÇİM DÖNEMİ - SEÇİM BAŞLANGIÇ TARİHİ VE SEÇİM GÜNÜ 
Madde  9 :SEÇİLME YETERLİLİĞİ
İKİNCİ BÖLÜM
SEÇİM ÖNCESİ İŞLERİ
Madde 10 :ADAYLIK 
Madde 11 :EKSİK ADAYLIKLARIN TAMAMLANMASI 
Madde 12 :SİYASİ PARTİLERİN ADAY LİSTELERİNİ VERMELERİ 
Madde 13 :BAĞIMSIZ ADAYLARIN MÜRACAATI 
Madde 14 :ADAYLARA KARŞI İTİRAZ 
Madde 15 :ADAYLARIN İNCELENMESİ 
Madde 16 :ADAYLARIN İLANI 
Madde 17 :İL GENEL MECLİSİ VE BELEDİYE MECLİSİ ÜYELERİ İLE BELEDİYE BAŞKANLARININ ADAYLIĞI
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SEÇİM GÜNÜ İŞLERİ
Madde 18 :KULLANILACAK OY PUSULASININ ŞEKLİ 
Madde 19 :OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ 
Madde 20 :GEÇERLİ SAYILMAYAN OYLAR 
Madde 21 :TUTANAĞA GEÇİRME
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SEÇİMLERDEN SONRA YAPILACAK İŞLER
Madde 22 :BELEDİYE BAŞKANLIKLARINA SEÇİLENLERİN TESBİTİ 
Madde 23 :İL GENEL MECLİSİ VE BELEDİYE MECLİSİ ÜYELİKLERİNE SEÇİLENLER 
Madde 24 :BÜYÜK ŞEHİR MECLİSİNE KATILACAK ÜYELER 
Madde 25 :SEÇİMİN VEYA TUTANAĞIN İPTALİ
BEŞİNCİ BÖLÜM
SEÇİM SONUÇLARININ İLANI
Madde 26 :SEÇİM SONUÇLARININ YÜKSEK SEÇİM KURULUNCA İLANI 
Madde 27 :SEÇİM SONUÇLARININ DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN YAYIMLANMASI 
Madde 28 :BELEDİYE VE İL GENEL MECLİSİ YEDEK ÜYELERİNİN ASIL ÜYELİĞE GETİRİLMESİ 
Madde 29 :SEÇİMLERİN YENİLENMESİ
ALTINCI BÖLÜM
KÖY VE MAHALLE MUHTARLARI, KÖY İHTİYAR MECLİSİ VE MAHALLE İHTİYAR HEYETİ ÜYELİĞİ SEÇİMLERİ
Madde 30 :SEÇİLECEK ÜYE SAYISI 
Madde 31 :ADAYLIK VE SEÇİLME YETERLİLİĞİ 
Madde 32 :SEÇİM ÇEVRESİ, OY VERME VE SEÇİM SİSTEMİ 
Madde 33 :BOŞALAN MUHTARLIK, İHTİYAR MECLİSİ VE HEYETİ ÜYELİĞİ İÇİN SEÇİM YAPILMASI 
Madde 34 :DİĞER İŞLEMLER
YEDİNCİ BÖLÜM
GEÇİCİ HÜKÜMLER
Geçici Madde  1 :  
Geçici Madde  2 :  
Geçici Madde  3 : 
Geçici Madde  4 : 
Geçici Madde  5 : 
Geçici Madde  6 : 
Geçici Madde  7 : 
Geçici Madde  8 : 
Geçici Madde  9 : 
Geçici Madde 10 : 
Geçici Madde 11 :
SEKİZİNCİ BÖLÜM
SON HÜKÜMLER
Madde 35 :PROPAGANDE SERBESTLİĞİ 
Madde 36 :ÖZEL HÜKÜM BULUNMAYAN HALLERDE UYGULAMA 
Madde 37 :YÜRÜLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER 
Madde 38 :YÜRÜRLÜK 
Madde 39 :YÜRÜTME