Ticaret Mevzuatı  
 
DIŞ TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN
 
KABUL TARİHİ : 02/02/1984
KANUN NO : 2976
 
RESMİ G.TARİHİ : 15/02/1984
RESMİ G. NO : 18313
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 23-1
DÜSTUR SAYFA : 0020
 

 

Madde  1 : AMAÇ VE KAPSAM
Madde  2 : YETKİ
Madde  3 : EK MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Madde  4 : MÜEYYİDE
Madde  5 : YÜRÜRLÜK
Madde  6 : YÜRÜTME