İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı
 
 
ÜCRETLİLERE VERGİ İADESİ HAKKINDA KANUN 
    
KABUL TARİHİ : 21/01/1946
KANUN NO : 2978
 
RESMİ G.TARİHİ : 08/02/1984
RESMİ G. NO : 18306
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 23-1
DÜSTUR SAYFA : 0023
 
 
Madde 1 : AMAÇ VE KAPSAM  
Madde 2 : İADEYE ESAS ALINACAK TUTARI   
Madde 3 : HESAP VE ORANLAR  
Madde 4 : VERGİ İADESİNİN USUL VE ESASLARI   
Madde 5 : MUHAFAZA VE İBRAZ MECBURİYETİ  
Madde 6 : MÜEYYİDELER    
Madde 7 : 6183 SAYILI KANUNUN UYGULANACAĞI HALLER  
Madde 8 : VERGİ USUL KANUNU İLE GELİR VERGİSİ KANUNU VE KURUMLAR VERGİSİ   
                 KANUNU'NUN UYGULANACAĞI DURUMLAR    
Madde 9 : ÖDENEK VE GİDER KAYDI   
Geçici Madde 1 :  
Madde 10 : YÜRÜRLÜK 
Madde 11 : YÜRÜTME