Belediye ve İmar Mevzuatı  
  
İMAR VE GECEKONDU MEVZUATINA AYKIRI YAPILARA UYGULANACAK BAZI İŞLEMLER VE 6785 SAYILI İMAR KANUNUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
 
KABUL TARİHİ : 08/03/1984
KANUN NO : 2981
 
RESMİ G.TARİHİ : 08/03/1984
RESMİ G. NO : 18335
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 23-1
DÜSTUR SAYFA : 0036
 
 
 
BİRİNCİ KISIM
GENEL HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM VE İSTİSNALAR
Madde   1 :AMAÇ
Madde   2 :KAPSAM
Madde   3 :İSTİSNALAR
İKİNCİ BÖLÜM
GENEL ESASLAR
Madde   4 :TASNİF
Madde   5 :GÖREVLİ İDARELERCE ALINACAK TEDBİRLER
Madde   6 :ESKİ ESERLER İLE KORUMA ALANLARI VE SİT BÖLGELERİNİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
İKİNCİ KISIM
UYGULAMA HÜKÜMLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM
MÜRACAAT İŞLERİ
Madde   7 :
İKİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ İŞLEMLER VE TAPU VERME
Madde   8 :TESPİT VE DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ
Madde   9 :UYGULAMA İŞLEMELERİ
Madde 10 :TAPU VERME
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DEĞERLENDİRME ESASLARI
Madde 11 :MUHAFAZASI MÜMKÜN YAPILARA RUHSAT VE KULLANMA İZNİ VERİLMESİ
Madde 12 :ISLAH EDİLEREK MUHAFAZA EDİLECEK YAPILAR
Madde 13 :TAPU TAHSİS BELGESİ VERİLEN GECEKONDULAR
Madde 14 :BU KANUN HÜKÜMLERİNDEN YARARLANAMAYACAK OLANLAR
Madde 15 :YAPI RUHSATI VE KULLANMA İZNİ BELGELERİ
Madde 16 :KAT MÜLKİYETİ TESİSİ
Madde 17 :DUYURU İŞLEMLERİ
ÜÇÜNCÜ KISIM
MALİ HÜKÜMLER
Madde 18 :HARÇLAR, ARSA BEDELLERİ, PAYLAR
Madde 19 :MUAFLIKLAR
DÖRDÜNCÜ KISIM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 20 :UYGULAMALARIN ÖRNEK TEŞKİL ETMEMESİ
Madde 21 :
Madde 22 :DEVAM ETMEKTE OLAN İŞLEMLERE AİT HÜKÜMLER
Madde 23 :YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN KANUNLAR
Madde 24 :YÖNETMELİK
Geçici Madde 1 :
Geçici Madde 2 :
Geçici Madde 3 :
Geçici Madde 4 :
Madde 25 :YÜRÜRLÜK
Madde 26 :YÜRÜTME