Vergi Mevzuatı
 
 
KONUT İNŞAATINDA VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE YAPILACAK YATIRIMLARDA VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNA VE MUAFLIKLARI TANINMASI HAKKINDA KANUN  
    
KABUL TARİHİ : 24/02/1984
KANUN NO : 2982
 
RESMİ G.TARİHİ : 01/03/1984
RESMİ G. NO : 18328
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 23-1
DÜSTUR SAYFA : 46
 
 
Madde   1 : AMAÇ 
Madde   2 : KAPSAM 
Madde   3 : ARAZİ, ARSA TEDARİKİ  
Madde   4 : KONUT İNŞAATI  
Madde   5 : YATIRIMLARIN TEŞVİKİ   
Madde   6 : EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ  
Madde   7 : TEŞVİKLERİN SINIRI  
Madde   8 : CEZALAR   
Madde   9 : SÜRE  
Madde 10 : MERKEZ SAĞLIK KURULUNUN  TEŞEKKÜLÜ VE YAPACAĞI İŞLEMLER 
Madde 11 : YÜRÜRLÜK 
Madde 12 : YÜRÜTME