Ticaret Mevzuatı  

TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN


KABUL TARİHİ : 29/02/1984
KANUN NO : 2983
 
RESMİ G.TARİHİ : 17/03/1984
RESMİ G. NO : 18344
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 23-1
DÜSTUR SAYFA : 047
 

 

Madde 1 : AMAÇ
Madde 2 : KAPSAM
Madde 3 : TARİFLER
Madde 4 : KAMU ORTAKLIĞI FONU
Madde 5 : KAMU ORTAKLIĞI FONUNUN KULLANILMA ALANLARI
Madde 6 : TOPLU KONUT VE KAMU ORTAKLIĞI KURULU
Madde 7 : TOPLU KONUT VE KAMU ORTAKLIĞI İDARESİ BAŞKANLIĞI
Madde 8 : PERSONEL REJİMİ
Madde 9 : TOPLU KONUT VE KAMU ORTAKLIĞI İDARESİNİN BUTÇESİ
Madde 10 : TOPLU KONUT VE KAMU ORTAKLIĞI KURULUNUN GÖREVLERİ
Madde 11 : GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ VE İŞLETME HAKKI
Madde 12 : KAMU ORTAKLIĞI FONUNUN KULLANILMASI
Madde 13 : UYGULANMAYACAK KANUNLAR
Madde 14 : 
Madde 15 : KAMU ORTAKLIĞI FONUNUN DENETİMİ
Madde 16 : KALDIRILAN HÜKÜMLER
Geçici Madde  :
Madde 17 : YÜRÜRLÜK
Madde 18 : YÜRÜTME