Bakanlıklar Mevzuatı  
        
BAŞBAKANLIK TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN
      
KABULTARİHİ : 10/10/1984
KANUN NO : 3056
 
RESMİ G.TARİHİ : 19/10/1984
RESMİ G. NO : 18550
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 24
DÜSTURSAYFA : 0029
 
 
I. KISIM
AMAÇ, GÖREV, TEŞKİLAT
Madde   1 : AMAÇ
Madde   2 : GÖREV
II. KISIM
BAŞBAKANLIK TEŞKİLATI
Madde   3 : TEŞKİLAT
Madde   4 : BAŞBAKAN
Madde   5 : MÜSTEŞAR
Madde   6 : MÜSTEŞAR YARDIMCILARI
Madde   7 : ANAHİZMET BİRİMLERİ
Madde   8 : KANUNLAR VE KARARLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Madde   9 : PERSONEL VE PRENSİPLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Madde 10 : MEVZUATI GELİŞTİRME VE YAYIN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Madde 11 : DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Madde 12 : GÜVENLİK İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Madde 13 : DIŞ İLİŞKİLER BAŞKANLIĞI
Madde 14 : EKONOMİK VE MALİ İŞLER BAŞKANLIĞI
Madde 15 : SOSYAL VE KÜLTÜREL İŞLER BAŞKANLIĞI
Madde 16 : İDAREYİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
Madde 17 : DENİZ İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Madde 18 : DEVLET DURUM MERKEZİ BAŞKANLIĞI
Madde 19 : DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ
Madde 20 : TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
Madde 21 : BAŞBAKAN MÜŞAVİRLERİ
Madde 22 : HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Madde 23 : BAŞBAKANLIK MÜŞAVİRLERİ
Madde 24 : BASIN MÜŞAVİRLERİ
Madde 25 : YARDIMCI BİRİMLER
Madde 26 : BAKANLAR KURULU SEKRETERLİĞİ
Madde 27 : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Madde 28 : HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Madde 29 : SAVUNMA SEKRETERLİĞİ
Madde 30 : ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜKLERİ
Madde 31 : FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ
III. KISIM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 32 : YÖNETİCİLERİN SORUMLULUĞU VE YETKİ DEVRİ
Madde 33 : DÜZENLEME GÖREV VE YETKİSİ
Madde 34 : UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI
Madde 35 : SÖZLEŞMELİ PERSONEL
Madde 36 : KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAKİ PERSONELİN GÖREVLENDİRİLMESİ
Madde 37 : KADROLAR VE ATAMALAR
Madde 38 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER
Geçici Madde 1 :
Geçici Madde 2 : 
Geçici Madde 3 : 
Madde 39 : YÜRÜRLÜK
Madde 40 : YÜRÜTME