Vatandaşlık Mevzuatı  
 

DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN
KABUL TARİHİ : 01/11/1984
KANUN NO : 3071
 
RESMİG.TARİHİ : 10/11/1984
RESMİ G. NO : 18571
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 24
DÜSTUR SAYFA : 0064
 
 
Madde   1 : AMAÇ
Madde   2 : KAPSAM
Madde   3 : DİLEKÇE HAKKI
Madde   4 : DİLEKÇEDE BULUNMASI ZORUNLU ŞARTLAR
Madde   5 : GÖNDERİLEN MAKAMDA HATA
Madde   6 : İNCELENEMEYECEK DİLEKÇELER
Madde   7 : DİLEKÇENİN İNCELENMESİ VE SONUCUNUN BİLDİRİLMESİ
Madde   8 : TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNE YAPILAN BAŞVURULARIN İNCELENMESİ
Madde   9 : KALDIRILAN HÜKÜM
Geçici Madde : 
Madde 10 : YÜRÜRLÜK
Madde 11 :YÜRÜTME