Vergi Mevzuatı  
 
AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ KANUNU 
 
KABUL TARİHİ : 11/07/1984
KANUN NO : 3074
 
RESMİ G.TARİHİ : 20/11/1984
RESMİ G. NO : 18581
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 24
DÜSTUR SAYFA : 0069
 
 
 
Madde  1 : KONU
Madde  2 : MÜKELLEF  
Madde  3 : MATRAH
Madde  4 : NİSPET
Madde  5 : BEYAN VE ÖDEME
Madde  6 : VERGİNİN  DAĞILIMI 
Madde  7 : USUL HÜKÜMLERİ
Madde  8 : KALDIRILAN HÜKÜMLER
Madde  9 : YÜRÜRLÜK 
Madde 10: YÜRÜTME