Tarım ve Hayvancılık Mevzuatı  
    
SULAMA ALANLARINDA ARAZİ DÜZENLENMESİNE DAİR TARIM REFORMU KANUNU
     
KABUL TARİHİ : 22/11/1984
KANUN NO : 3083
 
RESMİG.TARİHİ : 01/12/1984
RESMİ G. NO : 18592
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 24
DÜSTUR SAYFA : 0080
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ VE TANIMLAR
Madde   1 : AMAÇ
Madde   2 : TANIMLAR
İKİNCİ BÖLÜM 
UYGULAMA
Madde   3 : UYGULAMA ALANI
Madde   4 : İLGİLİ KURULUŞUN TASARRUFUNA GEÇECEK ARAZİ
Madde   5 : SAHİBİNE BIRAKILACAK ARAZİ
Madde   6 : TOPLULAŞTIRMA
Madde   7 : UYGULAYICI KURULUŞA GEÇEN TARIM ARAZİSİNİN TASARRUF VE TAHSİSİ
Madde   8 : ARAZİ DAĞITIMI
Madde   9 : BORÇLANDIRMA
Madde 10 : DAĞITILAN TOPRAĞIN GERİ ALINMASI
Madde 11 : DAĞITILAN TOPRAKLAR ÜZERİNDE TASARRUF TAHDİDİ
Madde 12 : DAĞITILAN VE SAHİBİNE BIRAKILAN TOPRAKLARDA MİRASÇILARIN TASARRUFU
Madde 13 : TEMLİKİ TASARRUFLARIN DURDURULMASI
Madde 14 : YENİ YERLEŞİM YERLERİNİN KURULMASI
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 15 : ÇAYIR, MERA VE BENZERİ ARAZİLERİN TESPİT VE TAHSİSİ
Madde 16 : TAPU VE KADARSTOR İŞLEMLERİ
Madde 17 : ÇİFTÇİLERİN DESTEKLENMESİ
Madde 18 : YABANCI UYRUKLULARA AİT ARAZİ
Madde 19 : ARAZİNİN TARIM DIŞI AMAÇLARLA KULLANILMASI
Madde 20 : FON
Madde 21 : FONUN GELİRLERİ
Madde 22 : FONDAN KARŞILANACAK GİDERLER
Madde 23 : FONUN YÖNETİM VE DENETİMİ
Madde 24 : 
Madde 25 : YÖNETMELİK
Madde 26 : KALDIRILAN VE UYGULANMAYACAK HÜKÜMLER
GEÇİCİ HÜKÜMLER
Geçici Madde   1 : 
Geçici Madde   2 : 
Madde 27 : YÜRÜRLÜK
Madde 28 : YÜRÜTME