Basın Mevzuatı  
     
TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON GELİRLERİ KANUNU
      
KABUL TARİHİ : 26/03/1982
KANUN NO : 3093
 
RESMİG.TARİHİ : 30/03/1982
RESMİ G. NO : 17649
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 21
DÜSTUR SAYFA : 0285
 
 
Madde   1 : AMAÇ VE KAPSAM
Madde   2 : GELİRLER
Madde   3 : CİHAZLARIN İMALAT VE İTHALATI İLE GÜMRÜK GİRİŞİ
Madde   4 : 
Madde   5 : TAHSİLAT
Madde   6 : CEZA HÜKMÜ
Madde   7 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER
Madde   8 : 
Madde   9 : 
Madde 10 : 
Geçici Madde 1 : 
Geçici Madde 2 : 
Geçici Madde 3 : 
Geçici Madde 4 : 
Geçici Madde 5 : 
Madde 11 : YÜRÜRLÜK
Madde 12 : YÜRÜTME