Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
 
 
KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN 
    
KABULTARİHİ : 04/02/1984
KANUN NO : 3095
 
RESMİ G.TARİHİ :  19/12/1984
RESMİ G. NO : 18610
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 24
DÜSTURSAYFA : 0120
 
 
Madde   1 : KANUNİ FAİZ  
Madde   2 : TEMERRÜT FAİZİ  
Madde   3 : MÜREKKEP FAİZ  
Madde   4 : DİĞER KONULARDAKİ FAİZLER 
Madde   5 : KALDIRILAN  VE UYGULANMAYACAK OLAN HÜKÜMLER 
Geçici Madde : 
Madde   6 : YÜRÜRLÜK  
Madde   7 : YÜRÜTME