Vergi Mevzuatı  
 
KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI KULLANMALARI MECBURİYETİ HAKKINDA KANUN
 
KABUL TARİHİ : 06/12/1984
KANUN NO : 3100
 
RESMİ G.TARİHİ : 15/12/1984
RESMİ G. NO : 18606
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 24-1
DÜSTUR SAYFA : 0130
 
 
 
Madde   1 : KAPSAM
Madde   2 : ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLAR 
Madde   3 : SATIŞ FİŞLERİ
Madde   4 : SATIŞ VE ONARIM 
Madde   5 : ONAY
Madde   6 : ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI KULLANMA MÜKELLEFİYETİNİN BAŞLAMASI 
Madde   7 : ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ BEDELLERİNİN KAZANÇLARDAN İNDİRİMİ
Madde   8 : CEZALAR
Madde   9 : DİĞER HÜKÜMLER 
Madde 10 : YETKİ 
Madde 11 : YÜRÜRLÜK 
Madde 12 : YÜRÜTME