Ticaret Mevzuatı  
 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞIN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA 13.12.1983 TARİHLİ VE 185 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI HÜKÜMLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN
 
KABUL TARİHİ : 08/01/1985
KANUN NO : 3143
 
RESMİ G.TARİHİ : 18/01/1985
RESMİ G. NO : 18639
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 24-1
DÜSTUR SAYFA : 0201
 
 
 
BİRİNCİ KISIM
AMAÇ, GÖREV, TEŞKİLAT
Madde   1 : AMAÇ   
Madde   2 : GÖREV  
Madde   3 : TEŞKİLAT 
İKİNCİ KISIM
BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI
Madde   4 : MERKEZ TEŞKİLATI
BİRİNCİ BÖLÜM
BAKANLIK MAKAMI
Madde   5 : BAKAN  
Madde   6 : MÜSTEŞAR  
Madde   7 : MÜSTEŞAR YARDIMCILARI 
İKİNCİ BÖLÜM
ANA HİZMET BİRİMLERİ
Madde   8 : ANA HİZMET BİRİMLERİ  
Madde   9 : SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
Madde 10 : SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
Madde 11 : KÜÇÜK SANATLAR VE SANAYİ BÖLGELERİ VE SİTELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
Madde 12 : İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
Madde 13 : TEŞKİLATLANDIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
Madde 14 : FİYAT, KALİTE VE STANDARTLAR DAİRE BAŞKANLIĞI  
Madde 15 : SINAİ MÜLKİYET DAİRESİ BAŞKANLIĞI  
Madde 16 : BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ
Madde 17 : DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ  
Madde 18 : TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI  
Madde 19 : ARAŞTIRMA, PLANLAMA VE KOORDİNASYON KURULU BAŞKANLIĞI  
Madde 20 : HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ  
Madde 21 : BAKANLIK MÜŞAVİRLERİ  
Madde 22 : BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
YARDIMCI BİRİMLER
Madde 23 : YARDIMCI BİRİMLER  
Madde 24 : PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI  
Madde 25 : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI  
Madde 26 : SAVUNMA SEKRETERLİĞİ  
Madde 27 : ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
BEŞİNCİ BÖLÜM
SÜREKLİ KURUL
Madde 28 : SANAYİ ŞURASI 
ÜÇÜNCÜ KISIM
TAŞRA TEŞKİLATI
Madde 29 : TAŞRA TEŞKİLATI 
DÖRDÜNCÜ KISIM
SORUMLULUK VE YETKİLER
Madde 30 : YÖNETİCİLERİN SORUMLULUKLARI  
Madde 31 : KOORDİNASYON VE İŞBİRLİĞİ KONUSUNDA BAKANLIKLARIN GÖREV, YETKİ VE  
                  SORUMLULUĞU  
Madde 32 : MAHALLİ İDARELERLE KOORDİNASYON SORUMLULUĞU  
Madde 33 : BAKANLIĞIN DÜZENLEME GÖÇREV YETKİSİ  
Madde 34 : YETKİ DEVRİ
BEŞİNCİ KISIM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 35 : KONTROLÖRLER  
Madde 36 : ATAMA  
Madde 37 : KADROLAR  
Madde 38 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER  
Madde 39 : İNTİKAL EDEN GÖREV VE YETKİLER 
GEÇİCİ HÜKÜMLER 
Geçici Madde 1 : 
Geçici Madde 2 : 
Geçici Madde 3 : 
Geçici Madde 4 :  
Geçici Madde 5 : 
Geçici Madde 6 : 
Geçici Madde 7 : 
Geçici Madde 8 : 
Madde 40 : YÜRÜRLÜK  
Madde 41 : YÜRÜTME