Bakanlıklar Mevzuatı  
 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA 186 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI HÜKÜMLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN

 
KABUL TARİHİ : 19/02/1985
KANUN NO : 3154
 
RESMİG.TARİHİ : 01/03/1985
RESMİ G. NO : 18681
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 24
DÜSTUR SAYFA : 0261
 
 
BİRİNCİ KISIM
AMAÇ, GÖREV, TEŞKİLAT
Madde   1 : AMAÇ
Madde   2 : GÖREV
Madde   3 : TEŞKİLAT
İKİNCİ KISIM
BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI
Madde   4 : MERKEZ TEŞKİLATI
BİRİNCİ BÖLÜM
BAKANLIK MAKAMI
Madde   5 : BAKAN
Madde   6 : MÜŞTEŞAR
Madde   7 : MÜŞTEŞAR YARDIMCILARI
İKİNCİ BÖLÜM
ANAHİZMET BİRİMLERİ
Madde   8 : ANAHİZMET BİRİMLERİ
Madde   9 : MADEN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Madde 10 : ENERJİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Madde 11 : BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ
Madde 12 : DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ
Madde 13 : TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
Madde 14 : ARAŞTIRMA, PLANLAMA VE KOORDİNASYON KURULU BAŞKANLIĞI
Madde 15 : HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Madde 16 : BAKANLIK MÜŞAVİRLERİ
Madde 17 : BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
YARDIMCI BİRİMLER
Madde 18 : YARDIMCI BİRİMLER
Madde 19 : PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Madde 20 : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Madde 21 : SAVUNMA SEKRETERLİĞİ
Madde 22 : ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
ÜÇÜNCÜ KISIM
TAŞRA TEŞKİLATI, BAĞLI KURULUŞLAR
Madde 23 : TAŞRA TEŞKİLATI
Madde 24 : BAĞLI KURUŞLUŞLAR
DÖRDÜNCÜ KISIM
SORUMLULUK VE YETKİLER
Madde 25 : YÖNETİCİLERİN SORUMLULUKLARI
Madde 26 : KOORDİNASYON VE İŞBİRLİĞİ KONUSUNDA BAKANLIĞIN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUĞU
Madde 27 : MAHALLİ İDARELERLE KOORDİNASYON SORUMLULUĞU
Madde 28 : BAKANLIĞIN DÜZENLEME GÖREV VE YETKİSİ
Madde 29 : YETKİ DEVRİ
BEŞİNCİ KISIM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 30 : ATAMA
Madde 31 : KADROLAR
Madde 32 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER
GEÇİCİ HÜKÜMLER
Geçici Madde 1 : 
Geçici Madde 2 : 
Geçici Madde 3 : 
Geçici Madde 4 : 
Geçici Madde 5 : 
Geçici Madde 6 : 
Geçici Madde 7 : 
Madde 33 : YÜRÜRLÜK
Madde 34 : YÜRÜTME