Finansal Kiralama Kanunu
 
 
ÇEKLE ÖDEMELERİN DÜZENLENMESİ VE ÇEK HAMİLLERİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN
    
KABULTARİHİ : 19/03/1985
KANUN NO : 3167
 
RESMİ G.TARİHİ :  03/04/1985
RESMİ G. NO : 18714
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 24
DÜSTURSAYFA : 0316
 
 
Madde   1 : KAPSAM 
Madde   2 : GENEL MESULİYET
Madde   3 : ÇEK KARNELERİ
Madde   4 : İBRAZ VE ÖDEME
Madde   5 : ÇEK KARŞILIĞININ ÖDENMEMESİ
Madde   6 : HESABEN TASFİYE
Madde   7 : İHTAR
Madde   8 : DÜZELTME HAKKI 
Madde   9 : BİLDİRME VE DUYURU
Madde 10 : BANKANIN MESUL OLDUĞU MİKTAR
Madde 11 : T.C. MERKEZ BANKASINCA İLAN EDİLECEK HUSUSLAR
Madde 12 : TEBLİGAT ADRESİ 
Madde 13 : İHTARA VE YASAKLAMAYA UYMAYANLAR
Madde 14 : YETKİLİ OLMADIĞI HALDE ÇEK KARNESİ BASAN VEYA BASTIRANLAR  
Madde 15 : BANKALARA UYGULANACAK CEZALAR 
Madde 16 : KARŞILIKSIZ ÇEK
Geçici Madde :
Madde 17 : YÜRÜRLÜK 
Madde 18 : YÜRÜTME