Ticaret Mevzuatı  
 
TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ VE BİRLİKLERİNİN KURULUŞU HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN
 
KABUL TARİHİ : 30/04/1985
KANUN NO : 3186
 
RESMİ G.TARİHİ : 08/05/1985
RESMİ G. NO : 18748
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 24-1
DÜSTUR SAYFA : 0365
 
 
 
Madde   1 :KURULUŞ VE AMAÇ 
Madde   2 :TARİFLER 
Madde   3 :TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI 
Madde   4 :ÖRNEK ANASÖZLEŞMELERİN HAZIRLANMASI 
Madde   5 :ÇALIŞMA KONULARI 
Madde   6 :SERMAYE 
Madde   7 :ORGANLAR 
Madde   8 :GENEL KURUL 
Madde   9 :YÖNETİM KURULU 
Madde 10 :DENETİM KURULU 
Madde 11 :MÜDÜRLÜK-GENEL MÜDÜRLÜK 
Madde 12 :MALİ SORUMLULUK 
Madde 13 :TEMSİL 
Madde 14 :YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ İLE PERSONELİN GÖREVLERİNE SON VERİLMESİ 
Madde 15 :TALİMATLARA UYMA MECBURİYETİ 
Madde 16 :TEFTİŞ VE DENETİM 
Madde 17 :FİNANSMAN
Madde 18 :MUHASEBE USULÜ VE KANUNİ DEFTERLER
Madde 19 :GELİR-GİDER FARKLARI
Madde 20 :MUTLAK REHİN HAKKI
Madde 21 :SENETLER
Madde 22 :İPOTEK TESİSİ VE KALDIRILMASI
Madde 23 :ALACAK SEBEBİYLE MÜLK EDİNME
Madde 24 :İHTİLAFLAR
Madde 25 :BİRLEŞME VE AYRILMA
Madde 26 :DAĞILMA
Madde 27 :DESTEKLEME ALIMLARI
Madde 28 :UYGULANACAK HÜKÜMLER
Madde 29 :UYGULANMAYACAK HÜKÜMLER
Madde 30 :YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER
Geçici Madde 1 : 
Geçici Madde 2 : 
Geçici Madde 3 : 
Geçici Madde 4 : 
Madde 31 : 
Madde 32 :