İmar mevzuatı
 
 
İMAR KANUNU
  
KABUL TARİHİ : 03/05/1985
KANUN NO : 3194
 
RESMİ G.TARİHİ : 09/05/1985
RESMİ G. NO : 18749
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 24-1
DÜSTUR SAYFA : 0378
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER 
Madde 1 : AMAÇ 
Madde 2 : KAPSAM  
Madde 3 : GENEL ESAS   
Madde 4 : İSTİSNALAR 
Madde 5 : TANIMLAR
İKİNCİ BÖLÜM 
İMAR PLANLARI İLE İLİGİLİ ESASLAR
Madde   6 : PLANLAMA KADEMELERİ 
Madde   7 : HALİHAZIR HARİTA VE İMAR PLANLARI  
Madde   8 : PLANLARIN HAZIRLANMASI VE YÜRÜRLÜĞE GİRİLMESİ  
Madde   9 : İMAR BAKANLIĞINDA BAKANLIĞIN YETKİSİ 
Madde 10 : İMAR PROGRAMLARI, KAMULAŞTIRMA VE KISITLILIK HALİ  
Madde 11 : KAMIYA AİT GAYRİMENKULLER 
Madde 12 : CEPHE HATTI  
Madde 13 : İMAR PLANINDA UMUMİ HİZMETLERE AYRILAN YERLER 
Madde 14 : İRTİFAK HAKLARI 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
İFRAZ VE TEVHİD İŞLERİ 
Madde 15 : İFRAZ VE TEVLİD  
Madde 16 : TESCİL VE ŞÜYUUN İZALESİ   
Madde 17 : KAMUŞALTIRMADAN ARTA KALAN KISIMLAR  
Madde 18 : ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ  
Madde 19 : PARSELASYON PLANLARININ HAZIRLANMASI VE TESCİLİ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
YAPI VE YAPI İLE İLGİLİ ESASLAR
Madde 20 : YAPI  
Madde 21 : YAPI RUHSATİYESİ  
Madde 22 : RUHSAT ALMA ŞARTLARI  
Madde 23 : GELİŞME ALANINDA YAPI RUHSATI  
Madde 24 : YEMİNLİ SERBEST MİMARLIK VE MÜHENDİSTLİK BÜROLARININ KURULUŞU, YETKİ ALANLARI  
                  VE SORUMLULUKLARI 
Madde 25 : YEMİNLİ SERBEST MİMARLIK VE MÜHENDİSTLİK BÜROLARININ SINIFLANDIRILMASI 
Madde 26 : KAMUYA AİT YAPI VE TESİSLER İLE SANAYİ TESİSLERİNDE RUHSAT  
Madde 27 : RUHSATA TABİ OLMAYAN YAPILAR VE UYGULAYACAKLARI ESASLAR  
Madde 28 : FENNİ MESULLER VE MESULİYETLERİ İLE MÜTEAHHİT SİCİLLERİ  
Madde 29 : RUHSAT MÜDDETİ  
Madde 30 : YAPI KULLANMA İZNİ  
Madde 31 : KULLANMA İZNİ ALINMIŞ YAPILAR  
Madde 32 : RUHSATSIZ VEYA RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI OLARAK BAŞALANAN YAPILAR  
Madde 33 : UMUMİ HİZMETLERE AYRILAN YERLERDE MUVAKKAT YAPILAR 
Madde 34 : İNŞAAT, TAMİRAT VE BAHÇE TANZİMİ İLE İLGİLİ TEDBİRLER VE MÜKELLEFİYETLER   
Madde 35 : BİNA ÖN CEPHE HATTI İLE YOL ARASI VE TABİİ ZEMİNİN KAZILMASI   
Madde 36 : KAPICI DAİRELERİ VE SIĞINAKLAR  
Madde 37 : OTOPARKLAR
BEŞİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 
Madde 38 : HALİHAZIR, HARİTALARIN, İMAR PLANLARININ VE YAPI PROJELERİNİN HAZIRLANMASI VE  
                  UYGULANMASI  
Madde 39 : YIKILACAK DERECEDE TEHLİKELİ YAPILAR  
Madde 40 : KAMUNUN SELEMETİ İÇİN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER  
Madde 41 : ARSALARIN YOLA BAKAN YÜZLERİ  
Madde 42 : CEZA HÜKÜMLERİ 
Madde 43  : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER  
Madde 44 : YÖNETMELİK  
Madde 45 : MÜCAVİR ALAN 
ALTINCI BÖLÜM 
2960 SAYILI BOĞAZİÇİ KANUNU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 
Madde 46 :   
Madde 47 :   
Madde 48 : 
YEDİNCİ BÖLÜM 
GEÇİCİ HÜKÜMLER VE YÜYÜRLÜK, YÜRÜTME 
Geçici Madde 1 : YAPILARIN AMACINDA KULLANILMASI 
Geçici Madde 2 : BAŞKA AMAÇLA KULLANILAN OTOPARK YERİ 
Geçici Madde 3 : ÖNCE VERİLEN RUHSAT VE İZİNLER 
Geçici Madde 4 : MÜŞTEREK GİRİŞ 
Geçici Madde 5 : ÖRFÜ BELDE, PAFDOS 
Geçici Madde 6 :  
Geçici Madde 7 :  
Geçici Madde 8 : YÖNETMELİKLERİN ÇIKARILMA SÜRESİ  
Madde 49          : YÜRÜRLÜK 
Madde 50          : YÜRÜTME