3199 Sayılı Kanun
 
 
28/5/1971 TARİHLİ VE 1475 SAYILI İŞ KANUNUNUN 84 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINA BİR HÜKÜM EKLENMESİ HAKKINDA KANUN
 

 Madde1- 1475 sayılı İş Kanununun 84 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasına aşağıdaki hüküm eklenmiştir. 

             Ancak, işverenlerden bu hizmetlerle ilgili masraflar alınabilir. 
 
 Madde2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 Madde3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.