Gümrük Mevzuatı
 
 
YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİK BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
    
KABUL TARİHİ : 08/05/1985
KANUN NO : 3201
 
RESMİG.TARİHİ : 22/05/1985   
RESMİ G. NO : 18761
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 24
DÜSTUR SAYFA : 401
 
 
Madde   1 : AMAÇ VE KAPSAM        
Madde   2 : TANIMLAR 
Madde   3 : BAŞVURULACAK KURULUŞLAR     
Madde   4 : DÖVİZ İLE DEĞERLENDİRME     
Madde   5 : SÜRE TESPİTİ VE SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI  
Madde   6 : AYLIK TAHSİSİ VE AYLIĞIN BAŞLAMA TARİHİ
Madde   7 : T.C. EMEKLİ SANDIĞINCA BAĞLANACAK AYLIĞA AİT ESASLAR
Madde   8 : BU KANUNDAN YARARLANAMAYACAKLAR     
Madde   9 : KISMİ AYLIKLAR
Madde 10 : SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİ İLE TRANSFERİ SAĞLANAN PRİMLERİ    
Madde 11 : 
Madde 12 :  YÖNETMELİK 
Geçici Madde 1 : 
Geçici Madde 2 :
Geçici Madde 3 :
Geçici Madde 4 :
Madde 13 : KALDIRILAN HÜKÜMLER
Madde 14 : YÜRÜRLÜK        
Madde 15 : YÜRÜTME