Ticaret Mevzuatı  
   
MADEN KANUNU
   
KABUL TARİHİ : 04/06/1985
KANUN NO : 3213
 
RESMİG.TARİHİ : 15/06/1985
RESMİ G. NO : 18785
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 24
DÜSTUR SAYFA : 0446
 
 
Madde   1 : AMAÇ
Madde   2 : MADENLER
V - YUKARIDAKİ MADENLERİ İHTİVA EDEN VE BU MADENLERİN ELDESİNDE KULLANILAN GAZ VE SULAR
Madde   3 : TANIMLAR
Madde   4 : DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU
Madde   5 : HAKLARIN BÖLÜNMEZLİĞİ, DEVİR VE İNTİKALİ
Madde   6 : MADEN HAKKI
Madde   7 : MADEN FAALİYETİ İZNE TABİ YERLER
Madde   8 : MADEN HAKKININ VERİLMEYECEĞİ DURUMLAR
Madde   9 : MADEN TEŞVİK TEDBİRLERİ
Madde 10 : BEYAN USULÜ
Madde 11 : FAALİYETLERİN DENETİMİ
Madde 12 : KANTAR VE SEVK FİŞİ
Madde 13 : HARÇLAR VE TEMİNATLAR
Madde 14 : DEVLET HAKKI
Madde 15 : İHBAR VE BULUCULUK HAKKI
Madde 16 : İLK MÜRACAAT ARAMA RUHSATI
Madde 17 : ARAMA FAALİYETİ DÖNEMLERİ
Madde 18 : ARAMANIN SINIRLARI
Madde 19 : ÖN İŞLETME RUHSATI
Madde 20 : ÖN İŞLETME FAALİYETİ
Madde 21 : ARAMA VE ÖN İŞLETME DÖNEMLERİNDE CEVHER İSTİHRACI
Madde 22 : SAHALARIN YENİ ARAMALARA AÇILMASI
Madde 23 : ÖN İŞLETME RUHSATININ FESHİ
Madde 24 : İŞLETME RUHSATI İÇİN MÜRACAAT
Madde 25 : İŞLETME RUHSAT SÜRESİ
Madde 26 : İŞLETME İZNİ
Madde 27 : İŞLETME İZNİNİN DEVİR EDİLEMEYECEĞİ
Madde 28 : MADENLERİN İŞLETMEYE ALINMASI
Madde 29 : İŞLETME FAALİYETİ
Madde 30 : İHALE
Madde 31 : İŞLETMEDE FENNİ NEZARETÇİ
Madde 32 : TERK
Madde 33 : TESİSLERİN İNTİKALİ
Madde 34 : MADENCİLİK FONU
Madde 35 : İNCELEME MASRAFLARININ KARŞILANMASI
Madde 36 : PASA, BAKİYE YIĞINI VE CÜRUFLARIN MUHAFAZASI
Madde 37 : MÜCBİR SEBEPLERLE TATİL
Madde 38 : SİCİLİN TEŞKİLİ VE ÖZELLİKLERİ
Madde 39 : CEVHERLERİN REHNİ
Madde 40 : HACİZ VE İHTİYATİ TEDBİR
Madde 41 : HACİZ VE İHTİYATİ TEDBİR DOLAYISIYLA MADENİN FAALİYETİNE MÜDAHALE EDİLMEYECEĞİ
Madde 42 : İPOTEK VE KAPSAMI
Madde 43 : İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ
Madde 44 : ŞAHSİ MESULİYET
Madde 45 : MEDENİ KANUNA ATIF
Madde 46 : İRTİFAK, İNTİFA HAKKI VE KAMULAŞTIRMA
Madde 47 : MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLERİ İLE İLGİLİ HAKLAR
Madde 48 : YEMİNLİ TEKNİK BÜROLARIN KURULUŞU, YETKİ ALANLARI VE SORUMLULUKLARI
Madde 49 : 
Madde 50 : 
Madde 51 : KALDIRILAN HÜKÜMLER
Madde 52 : MADEN DAİRESİ
Geçici Madde 1 : 
Geçici Madde 2 : 
Geçici Madde 3 : 
Geçici Madde 4 : 
Geçici Madde 5 : 
Geçici Madde 6 : 
Geçici Madde 7 :
Madde 53 : YÜRÜRLÜK
Madde 54 : YÜRÜTME