Gümrük Mevzuatı
 
 
SERBEST BÖLGELER KANUNU
    
KABUL TARİHİ : 06/06/1985
KANUN NO : 3218
 
RESMİG.TARİHİ : 15/06/1985   
RESMİ G. NO : 18785
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 24
DÜSTUR SAYFA : 469
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM 
GENEL HÜKÜMLER
Madde   1 : AMAÇ VE KAPSAM        
Madde   2 : YETKİ 
Madde   3 : TANIMLAR     
Madde   4 : FAALİYET KONULARI     
İKİNCİ BÖLÜM 
SERBEST BÖLGENİN DÜZENLENMESİ
Madde   5 : BÖLGENİN DÜZENLENME ESASLARI  
Madde   6 : MUAFİYET VE TEŞVİKLER 
Madde   7 : SERBEST BÖLGELERİ TESİS VE GELİŞTİRME FONU 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
MAL VE HİZMETLER
Madde   8 : BÖLGEDEKİ MALLAR     
Madde   9 : KAMBİYO VE HİZMETLER    
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK, KALDIRILAN VE UYGULANMAYAN HÜKÜMLER, YÖNETMELİK
Madde 10 :  ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ESASLARI     
Madde 11 : KALDIRILAN HÜKÜMLER 
Madde 12 : UYGULANMAYAN HÜKÜMLER 
Madde 13 : UYGULAMA YÖNETMELİĞİ   
Geçici Madde 1 : 
Geçici Madde 2 : 
Madde 14 : YÜRÜRLÜK        
Madde 15 : YÜRÜTME