Finansal Kiralama Kanunu
 
 
FİNANSAL KİRALAMA KANUNU
   
KABULTARİHİ : 10/06/1985
KANUN NO : 3226
 
RESMİ G.TARİHİ :  28/06/1985
RESMİ G. NO : 18795
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 24
DÜSTURSAYFA : 0510
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER 
Madde   1 : AMAÇ 
Madde   2 : KAPSAM  
Madde   3 : TANIMLAR
Madde   4 : SÖZLEŞME
Madde   5 : SÖZLEŞMENİN KONUSU  
Madde   6 : FİNANSAL KİRALAMA BEDELİ
Madde   7 : SÖZLEŞMENİN FESHİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI SÜRE
Madde   8 : SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ VE TESCİLİ
Madde   9 : FİNANSAL KİRALAMA KONUSU MALIN SATIN ALINMASI
Madde 10 : KİRALAYAN ŞİRKETİN HUKUKİ YAPISI 
Madde 11 : EN AZ SERMAYE
Madde 12 : KİRALAMA İŞLEMLERİNDE SINIR
İKİNCİ BÖLÜM 
SÖZLEŞMENİN HÜKÜM VE SONUÇLARI
Madde 13 : KİRACININ HAK VE BORÇLARI  
Madde 14 : MALIN HASAR VE ZİYAI
Madde 15 : DEVİR YASAĞI
Madde 16 : MALIN KİRACIYA TESLİM EDİLMEMESİ 
Madde 17 : KİRALAYAN ŞİRKETİN HAK VE BORÇLARI
Madde 18 : MÜLKİYETİN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE DEVRİ  
Madde 19 : KİRACININ İFLASI VEYA İCRA TAKİBİNE UĞRAMASI 
Madde 20 : KİRALAYANIN İFLASI VEYA İCRA TAKİBİNE UĞRAMASI
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ
Madde 21 : SÖZLEŞMENİN SÜRESİNİN DOLMASI SEBEBİYLE SONA ERMESİ 
Madde 22 : SÖZLEŞMENİN DİĞER SEBEPLERLE SONA ERMESİ 
Madde 23 : SÖZLEŞMENİN İHLALİ 
Madde 24 : SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI 
Madde 25 : SÖZLEŞMENİN FESHİNİN SONUÇLARI
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SÖZLEŞMENİN TABİ OLDUĞU HÜKÜMLER
Madde 26 : UYGULANACAK HÜKÜMLER  
Madde 27 : UYGULANMAYACAK HÜKÜMLER  
BEŞİNCİ BÖLÜM
TEŞVİK VE VERGİYE DAİR HÜKÜMLER
Madde 28 : TEŞVİK 
Madde 29 : GÜMRÜĞE DAİR HÜKÜMLER  
Madde 30 : İSTİSNALAR VE VERGİ NİSPETİNİN TESPİTİ
Madde 31 : DAVANIN NİTELİĞİ  
Madde 32 : YÖNETMELİK  
Madde 33 : YÜRÜRLÜK
Madde 34 : YÜRÜTME