İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
 

MEMURLAR İLE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN BAZI DİSİPLİN CEZALARININ AFFI HAKKINDA KUNUN 
KABUL TARİHİ : 25/12/1985
KANUN NO : 3249
 
RESMİ G.TARİHİ : 03/01/1986
RESMİ G. NO : 18977
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA : 0123
 
 
Madde  1 :
Madde  2 : 
Madde  3 : 
Madde  4 : 
Madde  5 : 
Madde  6 : 
Madde  7 :