Askeri ve Emniyet Mevzuatı  
 

UZMAN ERBAŞ KANUNU
 
KABUL TARİHİ : 18/03/1986
KANUN NO : 3269
 
RESMİG.TARİHİ : 25/03/1986
RESMİ G. NO : 19058
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 25
DÜSTUR SAYFA : 154
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER:AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR
Madde   1 : AMAÇ
Madde   2 : KAPSAM
Madde   3 : TANIMLAR
İKİNCİ BÖLÜM 
ALINMA, HİZMET SÜRESİ, HİZMET ŞARTLARI VE GÖREV
Madde   4 : GÖREVE ALINMA
Madde   5 : HİZMET SÜRESİ
Madde   6 : HİZMET ŞARTLARI
Madde   7 : GÖREV
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HAKLAR, TERFİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER, BAŞARI GÖSTEREMEYENLER HAKKINDA YAPILACAK İŞLEM
Madde   8 : UZMAN ERBAŞLARIN GİYECEK, BAKIM VE BARINMALARI
Madde   9 : KADEME İLERLEMESİ VE TERFİ
Madde 10 : TEDAVİ
Madde 11 : İZİN
Madde 12 : BAŞARI GÖSTEREMEYENLER
Madde 13 : KIYAFET VE ZATİ TABANCA
Madde 14 : ÇALIŞMA SAATLERİ VE İKAMET
Madde 15 : ASTSUBAY SINIFINA GEÇİRİLME
Madde 16 : ÖZLÜK HAKLARI
Madde 17 : FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI
Madde 18 : ATAMA VE GEÇİCİ GÖREV
Madde 19 : YÖNETMELİK
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SON HÜKÜMLER
Madde 20 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER
Madde 21 : 
Geçici Madde 1 : 
Madde 22 : YÜRÜRLÜK
Madde 23 : YÜRÜTME