Tarım ve Hayvancılık Mevzuatı  

HAYVAN SAĞLIĞI VE ZABITASI KANUNU


KABUL TARİHİ : 08/05/1986
KANUN NO : 3285
 
RESMİG.TARİHİ : 16/05/1986
RESMİ G. NO : 11342
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 25
DÜSTUR SAYFA : 209
 
 
BİRİNCİ KISIM
GENEL HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR VE HASTALIKLAR
Madde   1 : AMAÇ
Madde   2 : KAPSAM
Madde   3 : 
Madde   4 : 
İKİNCİ BÖLÜM 
SINIRLARDA SAĞLIK ZABITASI
Madde   5 : HAYVAN VE HAYVAN MADDELERİNİN İTHAL VE İHRAÇ YERİ
Madde   6 : İTHAL OLUNACAK HAYVAN VE HAYVAN MADDELERİNİN MUAYENELERİ
Madde   7 : 
Madde   8 : KAPATILMIŞ HUDUT KAPILARINDAN GİRİŞLERDE YAPILACAK İŞLEM
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HASTALIKLARIN ÇIKIŞINDA HABERLEŞME
Madde   9 : HASTALIK İHBARI
Madde 10 : SİLAHLI KUVVETLERLE HABERLEŞME
Madde 11 : KOMŞU ÜLKELERDEKİ HASTALIKLARIN HABER VERİLMESİ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
HASTALIK ÇIKIŞINDA ALINACAK GENEL TEDBİRLER
Madde 12 : GEÇİCİ KORDON
Madde 13 : HASTALIK YERİNE GİDİLMESİ
Madde 14 : HASTALIĞA EL KOYMA VE DUYURMA
Madde 15 : MÜLKİ AMİRİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Madde 16 : GİRİŞ VE ÇIKIŞ YASAĞI
Madde 17 : BİYOLOJİK MADDE, AŞI, SERUM VE İLAÇ UYGULAMALARI
Madde 18 : HAYVANLARIN İMHASI, TECRİT VE DEZENFEKSİYON
Madde 19 : KORDON ALTINDA HAREKET
Madde 20 : KORDONUN KALDIRILMASI
BEŞİNCİ BÖLÜM
KORUMA VE TEDAVİ TEDBİRLERİ,YURT İÇİNDE HAYVAN VE HAYVAN MADDELERİNİN NAKLİ VE TİCARETİ
Madde 21 : KORUYUCU VE TEDAVİ EDİCİ MADDELERİN YAPIM VE KONTROLÜ
Madde 22 : YURT İÇİNDE HAYVAN VE HAYVAN MADDELERİNİN NAKLİ
Madde 23 : GÖREVLİLERİN YÜKÜMLÜĞÜ
Madde 24 : HAYVAN ALIMLARI VE SATIMLARI
Madde 25 : HAYVAN TOPLAMA İZNİ
Madde 26 : HAYVAN SÜRÜLERİNİN HAREKETİ
Madde 27 : HAYVANLA NAKLİYECİLİK YAPANLAR
Madde 28 : HAYVANLARIN HASTALIKLI YERLERDEN GEÇİRİLMESİ
Madde 29 : NAKİL ARAÇLARININ DEZENFEKSİYONU
ALTINCI BÖLÜM
HASTALIKLARLA MÜCADELE VE DENETİM
Madde 30 : MAHALLİ İDARELERİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Madde 31 : HAYVAN SAĞLIĞI DANIŞMA KURULU
Madde 32 : HAYVAN SAĞLIK ZABITASI KOMİSYONU
YEDİNCİ BÖLÜM
KESİLECEK HAYVANLAR İLE ETLERİN VE HAYVAN MADDELERİNİN MUAYENELERİ
Madde 33 : HAYVAN KESİMİ
İKİNCİ KISIM
ÖZEL HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
SINIRLARDA SAĞLIK ZABITASI VE KARANTİNS TEDBİRLERİ
Madde 34 : ÖNEMLİ HASTALIKLSINIRLARDA SAĞLIK ZABITASI VE KARANTİNA TEDBİRLERİ
ÖNEMLİ HASTALIKLARDA ALINACAK TEDBİRLER
İKİNCİ BÖLÜM
YURT İÇİNDE SAĞLIK ZABITASI VE KARANTİNA TEDBİRLERİ
Madde 35 : ŞAP, SIĞIR VEBASI, AT VEBASI VE MAVİDİL HASTALIKLARINDA ALIN
Madde 36 : KUDUZ HASTALIĞINDA ALINACAK TEDBİRLER
Madde 37 : TÜBERKİLOZ, BRUSELLOZ VE RUAM HASTALIKLARINDA ALINACAK TEDBİRLER
Madde 38 : 
Madde 39 : HASTALIK BÖLGESİNE GİRİŞ VE ÇIKIŞ
Madde 40 : 
ÜÇÜNCÜ KISIM
MÜŞTEREK HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
TAZMİNAT
Madde 41 : TAZMİNAT VERİLECEK HASTALIKLAR
Madde 42 : TAZMİNAT VERİLMEYECEK HALLER
Madde 43 : KIYMET TAKDİRİ
İKİNCİ BÖLÜM
CEZA HÜKÜMLERİ
Madde 44 : 
Madde 45 : 
Madde 46 : 
Madde 47 : 
Madde 48 : 
Madde 49 : 
Madde 50 : 
Madde 51 : 
Madde 52 : 
Madde 53 : 
Madde 54 : 
Madde 55 : 
Madde 56 : 
DÖRDÜNCÜ KISIM
ULUSLARARASI ANLAŞMA HÜKÜMLERİ
Madde 57 : 
Madde 58 : YÖNETMELİK
Madde 59 : YÜRÜLÜKTEN KADIRILAN KANUNLAR
Geçici Madde : 
Madde 60 : YÜRÜRLÜK
Madde 61 : YÜRÜTME