İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
 

VATANİ HİZMET TERTİBİ AYLIKLARININ BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN


KABUL TARİHİ : 28/05/1986
KANUN NO : 3292
 
RESMİG.TARİHİ : 03/06/1986
RESMİ G. NO : 19126
 
DÜSTUR NO : 5 Tertip Cilt 25
DÜSTUR SAYFA : 248
 
 
Madde   1 : AMAÇ VE KAPSAM
Madde   2 : AYLIK BAĞLANMASI
Madde   3 : AİLE FERTLERİNE AYLIK BAĞLANMASI
Madde   4 : DİĞER KANUNLARDA YER ALAN ATIFLAR
Madde   5 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA
Madde   6 : YÜRÜRLÜK
Madde   7 : YÜRÜTME