Sağlık Mevzuatı  

UYUŞTURUCU MADDELERLE İLGİLİ KANUN 


KABUL TARİHİ : 03/06/1986
KANUN NO : 3298
 
RESMİ G.TARİHİ : 19/06/1986
RESMİ G. NO : 191391
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 26
DÜSTUR SAYFA : 0003
 

 

Madde 1 : AFYON VE UYUŞTURUCU MADDELERLE İLGİLİ GENEL ESASLAR
Madde 2 : HAŞHAŞ EKİLECEK YERLERİN TESPİTİ, İZİN BELGESİ ALMA ZORUNLULUĞU
Madde 3 : YÖNETMELİK
Madde 4 : CEZAİ HÜKÜMLER
Madde 5 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER
Madde 6 : 
Madde 7 :