İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
ÇIRAKLIK VE MESLEK EĞİTİMİ KANUNU


KABUL TARİHİ : 05/06/1986
KANUN NO : 3308
 
RESMİ G.TARİHİ : 19/051986
RESMİ G. NO : 19139
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 26
DÜSTUR SAYFA : 20
 
 
BİRİNCİ KISIM
GENEL HÜKÜMLER
Madde 1 : AMAÇ
Madde 2 : KAPSAM
Madde 3 : TANIMLAR
İKİNCİ KISIM
KURULLAR
BİRİNCİ BÖLÜM 
ÇIRAKLIK VE MESLEKİ EĞİTİM KURULU
Madde 4 : KURUL
Madde 5 : GÖREVLERİ
İKİNCİ BÖLÜM 
İL ÇIRAKLIK VE MESLEKİ EĞİTİM KURULU
Madde 6 : KURUL
Madde 7 : GÖREVLERİ
Madde 8 : KAPSAMA ALMA
ÜÇÜNCÜ KISIM
ÇIRAKLIK, KALFALIK VE İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM
BİRİNCİ BÖLÜM 
ÇIRAKLIK VE KALFALIK EĞİTİMİ
Madde 9 : ADAY ÇIRAK
Madde 10 : ÇIRAKLIK ŞARTLARI
Madde 11 : ADAY ÇIRAK VE ÇIRAKLARIN STATÜLERİ
Madde 12 : EĞİTİM VE ÇALIŞMA
Madde 13 : SÖZLEŞMENİN YAPILMASI
Madde 14 : ÇIRAKLIĞA BAŞLAMA VE ÇIRAKLIK SÜRESİ
Madde 15 : USTA ÖĞRETİCİ BULUNDURMA ŞARTI
Madde 16 : KALFALIK İMTİHANI
Madde 17 : KALFA ÜNVANINI KULLANMA VE İŞYERİ DEĞİŞTİRME
İKİNCİ BÖLÜM 
İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİ
Madde 18 :
Madde 19 : EĞİTİM PROGRAMLARI
Madde 20 : TEORİK EĞİTİM
Madde 21 : İŞYERİ ŞARTLARINA UYMA
Madde 22 : EĞİTİMİN DEVAMI
Madde 23 : BECERİ EĞİTİMİ YAPTIRABİLECEK DİĞER İŞLETMELER
Madde 24 : MESLEKİ EĞİTİME KATILMA PAYI
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
ÜCRET, SOSYAL GÜVENLİK VE İZİN
Madde 25 : ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİK
Madde 26 : İZİN
DÖRDÜNCÜ KISIM
USTALIK
Madde 27 : USTALIK EĞİTİMİ
Madde 28 : USTALIK İMTİHANI
Madde 29 : MESLEK LİSESİ MEZUNLARI İÇİN USTALIK
Madde 30 : İŞYERİ AÇMA
Madde 31 : USTA ÖĞRETİCİLİK
BEŞİNCİ KISIM 
ÇIRAKLIK, MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİ GELİŞTİRME VE YAYINLAŞTIRMA FONU
Madde 32 : KURULUŞ
Madde 33 : ÇIRAKLIK, MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİ TEŞVİK
ALTINCI KISIM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 34 : SANAYİ SİTELERİNDE ÇIRAKLIK EĞİTİMİ KURUMLARI
Madde 35 : DENKLİK
Madde 36 : EĞİTİM GİDERLERİ
Madde 37 : MESLEK KURSLARI
Madde 38 : GELİŞTİRME VE UYUM KURSLARI
Madde 39 : ÖZEL EĞİTİM KURSLARI
Madde 40 : YOLLUK VE HUZUR HAKKI
Madde 41 : DENETLEME VE CEZA
Madde 42 : MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ
Madde 43 : 
Madde 44 : KALDIRILAN HÜKÜMLER
Geçici Madde 1 : KALFALIK VE USTALIK BELGESİ VERİLMESİ
Geçici Madde 2 : KAPSAMDA OLMAYAN İL VE MESLEKLERDE KALFALIK VE USTALIK BELGESİ VERİLMESİ
Geçici Madde 3 : YAPILAN UYGULAMALARIN GEÇERLİLİĞİ
Geçici Madde 4 : SİGORTA PRİMLERİNİN ÖDENMEYE BAŞLANMASI
Geçici Madde 5 : 
Geçici Madde 6 : 
Geçici Madde 7 : 
Madde 45 : 
Madde 46 :