İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  

MEMURLAR VE İŞÇİLER İLE BUNLARIN EMEKLİLERİNE KONUT EDİNDİRME YARDIMI YAPILMASI HAKKINDA KANUN


KABUL TARİHİ : 11/11/1986
KANUN NO : 3320
 
RESMİ G.TARİHİ : 22/11/1986
RESMİ G. NO : 19289
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 26
DÜSTUR SAYFA : 039
 

 

Madde  1 : KAPSAM
Madde  2 : YARDIMDAN YARARLANMA SÜRESİ
Madde  3 : YARDIM MİKTARI
Madde  4 : YARDIMIN ÖDENME ŞEKLİ
Madde  5 : KONUT EDİNDİRME YARDIMINDAN YARARLANMA ŞEKLİ
Madde  6 : SİGORTA EMEKLİLERİNE YAPILACAK YARDIMIN FİNANSMANI
Madde  7 : TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNE KONULAMAYACAK HÜKÜMLER
Madde  8 : YARDIMIN ZAMANINDA ÖDENMEMESİ
Madde  9 : SOSYAL SİGORTA SANDIKLARI
Madde 10 : KONUT EDİNDİRME YARDIMININ NEMALANDIRILMASI
Madde 11 : KULLANMA YETKİSİ
Madde 12 : YÖNETMELİK
Madde 13 : YÜRÜRLÜK
Madde 14 : YÜRÜTME