Belediye ve İmar Mevzuatı  
  
ULAŞTIRMA BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
(Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 182 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Baz Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 211 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun)
 
KABUL TARİHİ : 09/04/1987
KANUN NO : 3348
 
RESMİ G.TARİHİ : 17/04/1987
RESMİ G. NO : 19434
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 26-1
DÜSTUR SAYFA : 0103
 
 
 
BİRİNCİ KISIM
AMAÇ, GÖREV, TEŞKİLAT
Madde   1 :AMAÇ 
Madde   2 :GÖREV 
Madde   3 :TEŞKİLAT
İKİNCİ KISIM
BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI
Madde   4 :MERKEZ TEŞKİLATI
BİRİNCİ BÖLÜM
BAKANLIK MAKAMI
Madde   5 :BAKAN 
Madde   6 :MÜSTEŞAR 
Madde   7 :MÜSTEŞAR YARDIMCILARI
İKİNCİ BÖLÜM
ANAHİZMET BİRİMLERİ
Madde   8 :ANAHİZMET BİRİMLERİ 
Madde   9 :DEMİRYOLLAR, LİMANLAR VE HAVA MEYDANLARI İNŞAATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Madde 10 :KARA ULAŞTIRMASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Madde 11 :DENİZ ULAŞTIRMASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Madde 12 :SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Madde 13 :HABERLEŞME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
Madde 14 :TARİFE VE TİCARET DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
Madde 15 :BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ
Madde 16 :DANIŞMA VE DENETİM VE BİRİMLERİ 
Madde 17 :TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 
Madde 18 :ARAŞTIRMA, PLANLAMA VE KOORDİNASYON KURULU BAŞKANLIĞI 
Madde 19 :HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 
Madde 20 :BAKANLIK MÜŞAVİRLERİ 
Madde 21 :BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ 
Madde 22 :DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
YARDIMCI BİRİMLER
Madde 23 :YARDIMCI BİRİMLER 
Madde 24 :PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
Madde 25 :EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
Madde 26 :İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
Madde 27 :SAVUNMA SEKRETERLİĞİ 
Madde 28 :ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
BEŞİNCİ BÖLÜM
SÜREKLİ KURUL
Madde 29 :ULAŞTIRMA ŞURASI 
Madde 30 :ULAŞTIRMA ŞURASININ GÖREVLERİ
ÜÇÜNCÜ KISIM
TAŞRA TEŞKİLATI
Madde 31 :TAŞRA TEŞKİLATI
DÖRDÜNCÜ KISIM
SORUMLULUK VE YETKİLER
Madde 32 :YÖNETİCİLERİN SORUMLULUKLARI 
Madde 33 :KOORDİNASYON VE İŞBİRLİĞİ KONUSUNDA BAKANLIĞIN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUĞU 
Madde 34 :MAHALLİ İDARELERLE KOORDİNASYON SORUMLULUĞU 
Madde 35 :BAKANLIĞIN DÜZENLEME GÖREV VE YETKİSİ 
Madde 36 :YETKİ DEVRİ
BEŞİNCİ KISIM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 37 :ATAMA 
Madde 38 :KADROLAR 
Madde 39 :YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER 
GEÇİCİ HÜKÜMLER 
Geçici Madde 1 : 
Geçici Madde 2 : 
Geçici Madde 3 : 
Geçici Madde 4 : 
Geçici Madde 5 : 
Madde 40 :YÜRÜRLÜK 
Madde 41 :YÜRÜTME