Sağlık Mevzuatı  
 
SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU
 
KABUL TARİHİ : 07/05/1987
KANUN NO : 3359
 
RESMİ G.TARİHİ : 15/05/1987
RESMİ G. NO : 19461
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 26-1
DÜSTUR SAYFA : 0123
 
 
 
Madde  1 :AMAÇ
Madde  2 :KAPSAM
Madde  3 :TEMEL ESASLAR
Madde  4 :TEŞKİLATLANMA
Madde  5 :SAĞLIK iŞLETMESİ
Madde  6 :SAĞLIK iŞLETMESİ İLE iLGİLİ DİĞER PERSONEL
Madde  7 :SÖZLEŞMELİ PERSONEL
Madde  8 :TEDAVİ MASRAFLARININ TAHSİLİ
Madde  9 :YÖNETMELİKLER
Geçici Madde 1 :
Geçici Madde 2 :
Geçici Madde 3 :
Geçici Madde 4 :
Geçici Madde 5 :
Madde 10 :YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER
Madde 11 :YÜRÜRLÜK
Madde 12 :YÜRÜTME