Üniversiteler Mevzuatı  
28.3.1983 TARİHLİ VE 2809 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI HAKKINDA 41 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUNUN BAZİ MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR EK VE BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN


            Madde 1-28.3.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            d) Zonguldak Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin Fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Zonguldak Mühendislik Fakültesi, Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Güzel Sanatlar Fakültesi, Zonguldak’ta Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden;

            Madde 2- 28.3.1983 tarih ve 2809 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            a) Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İstatistik ve Temel Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi, Ekonomi, İşletme, Maliye ve Yönetim Bilimleri Fakülteleriyle Mali Bilimler ve Muhasebe Yüksekokulu, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulunun birleştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Bolu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden;
 
            Madde 3- 28.3.1983 tarihli 2809 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            e) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine bağlı Adalet Yüksekokulundan,

            Madde 4- 28.3.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (a) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Mühendislik Fakültesinden; 

            h) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü ile Avrupa Topluluğu Enstitüsünden;

            Madde 5-28.3.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun 17 inci  maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı, Su Ürünleri Yüksekokulu, daha önce Ege Üniversitesi Hukuk Fakültesine bağlı Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksekokulunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Basın-Yayın Yüksekokulu, Tıp Fakültesine bağlı Yüksek Hemşirelik Okulunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Hemşirelik Yüksekokulu, daha önce İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesine bağlı olup, Akhisar’a nakledilen ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesine bağlanan Tütün Eksperleri Yüksekokulundan,

            Madde 6- 28.3.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin (a), (c) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            a) Yeni kurulan ve Rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi ile Aydın’da yeni kurulan ve Rektörlüğe bağlanan Veteriner ve Ziraat Fakültelerinden;

            c) Ege Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesinin adının değiştirilmesi ile oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Tıp Fakültesi ile Rektörlüğe bağlı olarak Denizli’de yeni kurulan Denizli Tıp Fakültesi ve daha önce Ege Üniversitesine bağlı olan Hukuk Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesinden;

            j) Buca Eğitim Fakültesine bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Yüksekokulu, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Denizli Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Buca Eğitim Fakültesine bağlanan Denizli Eğitim Yüksekokulu, Demirci Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesiyle oluşturulan Buca Eğitim Fakültesine bağlı Demirci Eğitim Yüksekokulu, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı iken İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlanan Muğla İşletmecilik Yüksekokulu, Ege Üniversitesi İşletme Fakültesine bağlı Aydın Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulunun adı değiştirilerek İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlanan Aydın Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Hukuk Fakültesine bağlı Adalet Yüksekokulu, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı iken Güzel Sanatlar Fakültesine bağlanan İzmir Devlet Konservatuvarı, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı iken Rektörlüğe bağlanan İzmir Meslek Yüksekokulu, daha önce İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlı Manisa Maliye-Muhasebe Yüksekokulunun adının değiştirilmesiyle oluşan ve Rektörlüğe bağlanan Manisa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden;
 
            Madde 7- 28.3.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (e) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            e) Eskişehir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi ile Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Endüstri Bilimleri Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İktisadi Bilimler Fakültesine bağlı Kütahya İdari Bilimler Yüksekokulunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Kütahya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile İktisadi Bilimler Fakültesine bağlı Afyon Maliye-Muhasebe yüksekokulunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Afyon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden;

            g) Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı Kütahya Yönetim Bilimleri Fakültesi ile Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Uygulamalı Güzel Sanatlar Yüksekokulundan;

            Madde 8- 28.3.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun 22 inci maddesinin (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            a) Fen Fakültesi ile Edebiyat Fakültesinin birleştirilmesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi ile yeni kurulan Diş Hekimliği Fakültesinden;

            c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Hukuk Fakültesi, Tıp Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Veteriner Fakültesi ile yeni kurulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Niğde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden;
 
            Madde 9- 28.3.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Burdur Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Burdur Eğitim Yüksekokulu, Rektörlüğe bağlanan Antalya Meslek Yüksekokulu, Isparta Mühendislik Fakültesine bağlı iken Rektörlüğe bağlanan Eğirdir Su Ürünleri Yüksekokulu ile Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı iken Isparta Mühendislik Fakültesine bağlanan Burdur Meslek Yüksekokulu, Isparta Meslek Yüksekokulundan;

            Madde 10- 28.3.1983 tarihli 2809 sayılı Kanunun 27 inci maddesinin ( c) ve (e) bentleri aşağıda değiştirilmiştir.

            c) Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Samsun Yüksek Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesi, Samsun, Tokat ve Amasya Yabancı Diller Yüksekokullarının bu fakültenin ilgili bölümlerine katılmasıyla oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Eğitim Fakültesi, Samsun Yüksek İslam Enstitüsünün fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan İlahiyat Fakültesi ve Rektörlüğe bağlı olan Çorum Meslek Yüksekokulunun bağlanmasıyla Çorum’da yeni kurulan ve Rektörlüğe bağlanan Mühendislik Fakültesinden;

            e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sinop Su Ürünleri Yüksekokulu, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Amasya Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Eğitim Fakültesine bağlanan Amasya Eğitim Yüksekokulu, Rektörlüğe bağlanan Amasya Meslek Yüksekokulu Eğitim Fakültesine bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Yüksekokulundan;

            Madde 11- 28.3.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun 28 inci maddesi ve madde başlığı ile Kanunun diğer bölümlerinde “Karadeniz Üniversitesi” olarak yer alan ibareler, “Karadeniz Teknik Üniversitesi” olarak değiştirilmiştir.

            Madde 12- 28.3.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            a) Rektörlüğe bağlı Tıp, Diş Hekimliği, Kars Veteriner, Mühendislik, Ziraat fakülteleri ile Erzincan’da yeni kurulan Hukuk Fakültesinden,

            Madde 13- 28.3.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            a) Rektörlüğe bağlı Eğitim Fakültesi ile yeni kurulan Mühendislik ve Tıp Fakültelerinden;

            Madde 14- 28.3.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            g) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Tunceli Meslek Yüksekokulu ve Bingöl Meslek Yüksekokulu ile Bingöl’de yeni kurulan Hayvan Sağlığı Yüksekokulundan;

            Madde 15- 28.3.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun 32 inci maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            e) Eğitim Fakültesine bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Yüksekokulu ile Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Siirt Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Eğitim Fakültesine bağlanan Siirt Eğitim Yüksekokulu, Rektörlüğe bağlanan Diyarbakır Meslek Yüksekokulu, Batman Meslek Yüksekokulu, Şanlıurfa Ziraat Fakültesine bağlanan Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu ile yeni kurulan Mardin Meslek Yüksekokulundun;
 
            Madde 16- 28.3.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
 
            Gaziantep Üniversitesi 
            Ek Madde- Gaziantep’te Gaziantep Üniversitesi adıyla yeni bir Üniversite kurulmuştur. Bu Üniversite;

            a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Tıp Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Kahramanmaraş’ta Ziraat Fakültesi ve Şanlıurfa’da İlahiyat Fakültesi ve Adıyaman’da yeni kurulan Eğitim Fakültesinden, 

            b) Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı iken Rektörlüğe bağlanan Gaziantep Mühendislik Fakültesinden, 

            c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Türk Musikisi Devlet Konservatuvarından, 

            d) Rektörlüğe bağlanan Gaziantep Meslek Yüksekokulu, Kilis Meslek Yüksekokulu ve Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu ile Şanlıurfa Meslek Yüksekokulundan; 

            e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünden, 

            oluşur.

            Madde 17- 28.3.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

            Geçici Madde 14- Bu kanun ile Gaziantep Üniversitesine bağlanan yükseköğretim kurumlarının teşkilatı ile birlikte mevcut kadroları ve personeli, bu kuruluşlarla ilgili 1987 yılı bütçe ödenekleri, bütçedeki ödeneklerin tahakkuka bağlanması yetkisi, bina ve tesisleri, her türlü araç ve gereçleri, malzeme, döşeme, demirbaş ve taşıtları ile birlikte başka bir işleme gerek kalmaksızın Gaziantep Üniversitesine devredilmiş sayılır.

            Bu Kanunun yayımı tarihinde Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı olan Gaziantep Mühendislik Fakültesi ve Gaziantep Meslek Yüksekokulu ile Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin mezuniyetleri Orta Doğu Teknik Üniversitesi statüsü içerisinde sağlanır.

            Madde 18- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 19- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.