BÜTÇE KANUNLARI  
 
1988 MALİ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇELERİ KANUNLAŞINCAYA KADAR DEVLET HARCAMALARININ YAPILMASI VE DEVLET GELİRLERİNİN TAHSİLİNE YETKİ VERİLMESİNE DAİR KANUN
 
KABUL TARİHİ : 29/12/1987
KANUN NO : 3405
 
RESMİ G.TARİHİ : 31/12/1987
RESMİ G. NO : 19681
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 27
DÜSTUR SAYFA : 7
 
 
 
Madde  1 : 
Madde  2 : 
Madde  3 : 
Madde  4 : 
Madde  5 : 
Madde  6 :  
Madde  7 : 
Madde  8 : 
Madde  9 : 
Madde  10 : 
Madde  11 :  
Madde  12 : 
Madde  13 : 
Madde  14 : 
Madde  15 :  
Madde  16 : 
Madde  17 : 
Madde  18 :