İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
 İŞKENCENİN VE GAYRİİNSANİ YA DA KÜÇÜLTÜCÜ CEZA VEYA MUAMELENİN ÖNLENMESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN 
 
KABUL TARİHİ : 25/02/1988
KANUN NO : 3411
 
RESMİ G.TARİHİ : 26/02/1988
RESMİ G. NO : 19737 (Mük)
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 27
DÜSTUR SAYFA :
 
 
 
Madde 1 :  
Madde 2 :  
Madde 3 :