Belediye ve İmar Mevzuatı  
 

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
KABUL TARİHİ : 03/03/1988
KANUN NO : 3416
 
RESMİ G.TARİHİ : 11/03/1988
RESMİ G. NO : 19751
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 27
DÜSTUR SAYFA : 15
 

 

Madde  1 :
Madde  2 :
Madde  3 :
Madde  4 :
Madde  5 :
Madde  6 :
Madde  7 :
Madde  8 :
Madde  9 :
Madde 10 :
Madde 11 :
Geçici Madde 1 :
Madde 12 :
Madde 13 :