İş Mevzuatı  
  
ÇALIŞANLARIN TASARRUFA TEŞVİK EDİLMESİ VE BU TASARRUFLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNE DAİR KANUN         
 
 
KABUL TARİHİ : 09/03/1988
KANUN NO : 3427
 
RESMİ G.TARİHİ : 18/03/1988
RESMİ G. NO : 19758
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 27-1
DÜSTUR SAYFA : 0022
 
 
 
Madde   1 : AMAÇ
Madde   2 : KAPSAM
Madde   3 : TASARRUF MİKTARLARI 
Madde   4 : TASARRUF HESABI 
Madde   5 : NEMALANDIRMA
Madde   6 : ÖDEMELER 
Madde   7 : ÖDEMELERİN ZAMANINDA YAPILMAMASI
Madde   8 : VERGİLENDİRME
Madde   9 : DÜZENLEME 
Geçici Madde 1 : 
Madde 10 : YÜRÜRLÜK 
Madde 11 : YÜRÜTME