Milletlerarası Sözleşmeler  
 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE POLONYA HALK CUMHURİYETİ ARASINDA KONSOLOSLUK SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 
KABUL TARİHİ : 21/04/1998
KANUN NO : 3431
 
RESMİ G.TARİHİ : 27/04/1998
RESMİ G. NO : 19797
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 27
DÜSTUR SAYFA : 77
 

 

Madde 1 :
Madde 2 :
Madde 3 :
SÖZLEŞME METNİ