Bakanlılar Mevzuatı  
ADIYAMAN İLİ SAMSAT İLÇESİNİN MERKEZİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ 
HAKKINDA KANUN
 
KABUL TARİHİ : 21/04/1988
KANUN NO : 3433
 
RESMİ G.TARİHİ : 27/04/1988
RESMİ G. NO : 19797
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 27
DÜSTUR SAYFA :
 
 
Madde 1 :
Geçici Madde :
Madde 2 : 
Madde 3 :