Milletlerarası Sözleşmeler  
 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İRAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA HAVA ULAŞTIRMA ANLAŞMASININ ONAYLANMASINI UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
KABUL TARİHİ : 21/04/1988
KANUN NO : 3435
 
RESMİ G.TARİHİ : 27/04/1998
RESMİ G. NO : 19797
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 27
DÜSTUR SAYFA : 91
 

 

Madde 1 :
Madde 2 :
Madde 3 :
SÖZLEŞME METNİ