Milletlerarası Sözleşmeler  
 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDA SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN


KABUL TARİHİ : 21/04/1988
KANUN NO : 3437
 
RESMİ G.TARİHİ : 29/04/1998
RESMİ G. NO : 19799
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 27
DÜSTUR SAYFA : 93
 

 

Madde 1 :
Madde 2 :
Madde 3 :
SÖZLEŞME METNİ