Milletlerarası Anlaşmalar  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDA İŞGÜCÜ ANLAŞMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

            Madde 1 – Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında 9 Mart 1987 tarihinde Lefkoşa’da imzalanan İşgücü Anlaşmasının onaylanması uygun bulunmuştur.

            Madde 2 – Bu Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.