Milletlerarası Sözleşmeler  
 
REHİNE ALINMASINA KARŞI ULUSLARARASI SÖZLEŞMEYE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 

KABUL TARİHİ : 21/04/1988
KANUN NO : 3442
 
RESMİ G.TARİHİ : 29/04/1988
RESMİ G. NO : 19799
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 27
DÜSTUR SAYFA : 0085
 
 
Madde 1 : 
Madde 2 : 
Madde 3 :
SÖZLEŞME METNİ