Askeri ve Emniyet Mevzuatı  
 

1076 SAYILI YEDEK SUBAYLAR VE YEDEK ASKERİ MEMURLAR KANUNUNUN 16 NCI MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN

 
KABUL TARİHİ : 21/04/1988
KANUN NO : 3443
 
RESMİ G.TARİHİ : 29/04/1988
RESMİ G. NO : 19799
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 27
DÜSTUR SAYFA : 90
 

 

Madde  1 :
Madde  2 :
Madde  3 :
Madde  4 :