Gümrük Mevzuatı  
 

GÜMRÜK TARİFELERİ VE TİCARET GENEL ANLAŞMASININ (GATT) VII. MADDESİNİN UYGULANMASINA DAİR ANLAŞMANIN UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN

 
KABUL TARİHİ : 12/05/1988
KANUN NO : 3447
 
RESMİ G.TARİHİ : 26/05/1988
RESMİ G. NO : 19823
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 27
DÜSTUR SAYFA : 105
 

 

Madde  1 :
Madde  2 :
Madde  3 :