İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
 

2822 SAYILI TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ, GREV VE LOKAVT KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BAZI HÜKÜMLERİNİN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN
KABUL TARİHİ : 27/05/1988
KANUN NO : 3451
 
RESMİ G.TARİHİ : 02/06/1988
RESMİ G. NO : 19830
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 27
DÜSTUR SAYFA : 120
 

 

Madde  1 :
Madde  2 :
Madde  3 :
Madde  4 :
Madde  5 :
Madde  6 :
Madde  7 :
Madde  8 :
Madde  9 :
Madde 10 :
Madde 11 :
Madde 12 :
Madde 13 :