Milletlerarası Sözleşmeler  
 

ÇOK TARAFLI YATIRIM GARANTİ KURULUŞU SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 
KABUL TARİHİ : 27/05/1988
KANUN NO : 3453
 
RESMİ G.TARİHİ : 02/06/1988
RESMİ G. NO : 19830
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 27
DÜSTUR SAYFA : 138
 

 

Madde  1 :
Madde  2 :
Madde  3 :
Madde  4 :
Madde  5 :
SÖZLEŞME METNİ